Pressemeddelelse: 777.778 kroner på vej til nyt 3-årigt projekt i Selvhjælp Sydvest

Socialstyrelsen har afsat 777.778 kroner til Selvhjælp Sydvest. Pengene skal bruges til at få flere sårbare børn og unge med i lokale fællesskaber.

Skærbæk/Tønder: Det kan være svært at sige noget godt om corona-pandemien og til tider daler gejsten da også lidt, men der er lyspunkter. Selvhjælp Sydvest i Skærbæk har fået tilsagn om trekvart million kroner i tilskud fra Socialstyrelsen til projektet Når børn blomstrer – om at træde ud af mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke.

Trivselsgrupper skal give børnene et frirum
Ifølge rapporten ‘Svigt af børn i Danmark’ (Børns Vilkår: 2020) er der de seneste to år sket en stigning på 16% i omfanget af mobning. Det betyder, at knap hver 10. elev i 4.-9. klasse oplever at blive mobbet. Fælles for de mange børn er en ensomhedsfølelse, der kan skade dem langt ind i voksenlivet og resultere i voldsomme konsekvenser i form af både psykiske, fysiske og sociale problemer. En tidlig indsats kan være afgørende for at vende udviklingen for børnenes og samfundets skyld, og det er netop målet med projektet, fortæller Heidi Borum Ortega, daglig leder af Selvhjælp Sydvest.

“Vi ønsker at give børn og unge, som mistrives og oplever sig mobbet, et fortroligt frirum, hvor de kan mødes med andre, der står i samme situation. I trivselsgrupperne får de mulighed for at tale om alt det, der gør, at de ikke trives og derfor mister motivationen for at deltage i både sociale og faglige sammenhænge. Dét at føle sig normal er essentielt for børns dannelse og troen på sig selv, og når man bliver en del af et sådant fællesskab, så mindskes ensomhedsfølelsen.”, forklarer Heidi Borum Ortega.

Bredt samarbejde
Det 3 årige projekt er et samarbejde mellem Selvhjælp Sydvest, RessourceDetektiven, Tønder Kommune og en række andre aktører, som har til formål at udvikle og afprøve et nyt selvhjælpskoncept for børn og unge, der oplever sig mobbet.

“Det nye i dette projekt er, at vi vil kombinere vores mangeårige erfaring fra selvhjælpsarbejdet med redskaber fra den anerkendende og styrkebaserede tilgang, som RessourceDetektiven er eksperter i. Når et barn i en gruppe støtter og hjælper et andet barn ved at dele egne erfaringer, tanker og oplevelser omkring det, der føles svært, så oplever barnet, at det har værdi, og det er med til at øge barnets selvværd og generelle trivsel.”, fortæller Heidi Borum Ortega videre.

RessourceDetektiven er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i den anerkendende og styrkebaserede tilgang med afsæt i empowerment. Virksomhedens beskæftiger sig primært med personlig og faglig udvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne.

“Vi ved af erfaring gennem vores mangeårige arbejde med børn, at et barn, der oplever sig mobbet, kan løfte sig ud af mobningens skygge ved hjælp af RessourceDetektivens visuelle redskaber. Det, at vi tror på barnets ressourcer, er helt afgørende i vores arbejde og medvirkende til, at barnet finder styrken og modet til at udvikle sig. Mødet med styrkerne vil stimulere børnenes personlige proces og hjælpe dem med at finde egen indre lederkraft frem, så de ikke kun får sagt fra over for mobberne, men tør være sig selv.”, fortæller Hanne Aalling Risager, direktør i RessourceDetektiven.

Et fælles projekt
Et tæt samarbejde mellem Selvhjælp Sydvest, RessourceDetektiven, Tønder Kommune samt Broen Tønder, Julemærkehjemmet Fjordmark og Frivilligcenter Tønder skal være med til at sikre, at brobygningen mellem de kommunale tilbud og civilsamfundet kan koordineres optimalt, så børnene udsluses i andre fritids-fællesskaber efter endt gruppeforløb. Til det skriver Socialstyrelsen bl.a. om projektet:

“Det vurderes, at projektet kan blive til en konkret, bæredygtig løsning af lokale sociale udfordringer og bidrage til en bedre velfærd for målgruppen, idet projektet er forankret lokalt, og der er beskrevet et tæt samarbejde med mange forskellige lokale organisationer og kommunen.”

Når projektperioden udløber om 3 år, forventes tilbuddet at være fast forankret i Selvhjælp Sydvest.

 

 

“Projektet er et fælles projekt, hvor vi hver især som samarbejdspartnere bidrager med det, vi er gode til – til gavn for de børn og unge, som mistrives og oplever sig mobbet.

Vi tror på, at magien opstår i fællesskabets styrke, og vi glæder os meget til at se dette udvikle sig.”

Heidi Borum Ortega, daglig leder

Artikel i JydskeVestkysten

Følg linket herunder og se JydskeVestkystens dækning af den store nyhed.

Vi får brug for flere dygtige frivillige. Vil du være med til at gøre forskel?

X