Selvhjælp Sydvest

“Der er et fællesskab,
når du har brug for det”

Om Selvhjælp Sydvest

– medmenneskelig støtte siden 1999 

Historien om Selvhjælp Sydvest
Idéen til at starte en forening opstod i Storegade 49, Skærbæk, i det daværende lægehus, hvor fysioterapeut Jette Nielsen havde klinik. Sammen med et par andre lokale handlekraftige kvinder, blev der indkaldt til generalforsamling d. 14. juni 1999, og Selvhjælp Sydvest blev stiftet under navnet Vesteregnens Selvhjælpsgrupper.

Initiativtagerne havde fået øje på, at der manglede et supplement eller alternativ til de etablerede offentlige og professionelle hjælpetilbud til mennesker i sorg eller krise.

Selvhjælp Sydvests tilbud dækker hele Tønder Kommune og har siden sin opstart boet på tre forskellige adresser i Skærbæk og lånt lokaler rundt om i kommunen til at afholde samtaler og grupper. De første 10 år havde vi kontor i Jernbanegade 12, i april 2009 flyttede vi så til Ribevej 4, inden vi i 2013 flyttede til de nuværende lokaler i Sundhedshuset, Storegade 49, Skærbæk. Efter 20 år er Selvhjælp Sydvest altså tilbage i de selvsamme lokaler, hvor idéen opstod.

Organisation
Selvhjælp Sydvest er en selvejende frivillig social forening, der drives med økonomiaks støtte fra stat, kommune, diverse fonde og private gaver. I mange år blev foreningen drevet udelukkende af frivillig arbejdskraft, men i sommeren 2007 valgte Tønder Kommune at give foreningen tilskud til at ansætte en lønnet daglig leder.

Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen er frivillige, der særligt yder en indsats omkring det organisatoriske. De ansætter en daglig leder, lejer lokaler, og er ansvarlige for de aktiviteter, der igangsættes i foreningen.

Selvhjælp Sydvest er en medlemsbaseret forening, og alle medlemmer kan stille op til valg til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, der afholdes i første kvartal.

Selvhjælp Sydvest er uafhængig af politiske, religiøse og behandlingsmæssige interesser.

Navn og logo
Som nævnt startede foreningen under navnet Vesteregnens Selvhjælpsgrupper, men fik nyt navn og logo i 2008 af to grunde:

1. Navnet Vesteregnens Selvhjælpsgrupper signalerede at vi ”kun” laver grupper. Selvhjælpsgrupper er kernen i vores arbejde, men efterhånden har vi også andre tilbud i foreningen.

2. Når vi siger selvhjælp, mener vi altså en masse forskellige ting, og at vi siger “sydvest” i stedet for “vesteregnen” handler om, at der ofte sneg sig misforståelser ind omkring stedsangivelsen.

Med det nye navn fulgte også et nyt logo, som vi ikke er ene om. Logoet er antaget af dels vores landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, dels en række selvhjælpsforeninger og frivilligcentre på landsplan. Vi er altså et netværk af lokale individuelle foreninger, som har hver sit præg. Samtidig er vi i fællesskab blevet enige om en kvalitativ fællesnævner for det arbejde, vi laver: ”God kvalitet i selvhjælpsgrupper og samtaler – et kvalitetsgrundlag for selvhjælpsarbejdet”, som man skal tilslutte sig for at kunne anvende det nye logo.

Logoets symboler er et hjerte og en pil, fordi det på den ene side er hjertet, der er vores udgangspunkt; de frivillige får ingen løn, men arbejder ud fra ønsket om at være til hjælp for mennesker, der har det svært. På den anden side symboliserer pilen den op– eller fremdrift, som vi tror på og erfarer, at vores brugere oplever, når nogen vil lytte til dem med eller fra hjertet.

Foreningens formål
er at yde medmenneskelig støtte til borgere, der står i en vanskelig livssituation. Støtten ydes i form af selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, individuelle samtaler og andre tilbud.

Interesseret i at læse mere om, hvem vi er? 

X