SELVHJÆLPENS VÆRDIER

I Selvhjælp Sydvest baserer vi vores arbejde på følgende 3 kerneværdier:

1. Gensidighed

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser i en selvhjælpsgruppe får man hjælp og støtte samtidig med, at man er med til at hjælpe de andre gruppedeltagere. Jo mere man giver af sig selv, desto mere får man igen den anden vej.

2. Ligeværdighed

I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på lige fod om fælles udfordringer eller problemstillinger. Der sidder ikke en udenforstående ekspert med, som kommer med gode råd. Vi betragter alle gruppedeltagere som eksperter i deres eget liv og dermed som de bedste egnede til at finde løsninger på egne problemer.

3. Medmenneskelighed

Selvhjælpsgrupper og samtaler i selvhjælp er ikke en form for terapi eller behandling. I selvhjælpen møder man et eller flere medmennesker, som gerne vil gøre en indsats for borgere, der har brug for nogen at tale med, nogen som har tid og overskud til at lytte.

 


Et fortroligt frirum

I Selvhjælp Sydvest er der selvhjælpsgrupper, som kan støtte én, hvis man f.eks. har oplevet:

  • En pludselig ulykke
  • At en nær pårørende bliver syg
  • Dødsfald i familien
  • Ensomhed/angst
  • En skilsmisse
  • Alvorlig eller kronisk sygdom
  • Tab af arbejde el. anden personlig krise

Bliv klogere på, hvad vi tilbyder og arbejder med…

X