SELVHJÆLPENS VÆRDIER

I Selvhjælp Sydvest baserer vi vores arbejde på følgende 6 kerneværdier:

1. Gensidighed

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser i en selvhjælpsgruppe får man hjælp og støtte samtidig med, at man er med til at hjælpe de andre gruppedeltagere. Jo mere man giver af sig selv, desto mere får man igen den anden vej.

2. Ligeværdighed

I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på lige fod om fælles udfordringer eller problemstillinger. Der sidder ikke en udenforstående ekspert med, som kommer med gode råd. Vi betragter alle gruppedeltagere som eksperter i deres eget liv og dermed som de bedste egnede til at finde løsninger på egne problemer.

3. Medmenneskelighed

Selvhjælpsgrupper og samtaler i selvhjælp er ikke en form for terapi eller behandling. I selvhjælpen møder man et eller flere medmennesker, som gerne vil gøre en indsats for borgere, der har brug for nogen at tale med, nogen som har tid og overskud til at lytte.

4. Frivillighed

Vi har en lønnet daglig leder, men ellers bæres alle vores projekter og tilbud af frivillige, ligesom vores bestyrelse består af frivillige. At møde en frivillig er noget andet end at møde en professionel. Frivilligheden er også vigtig i forhold til vores deltagere. Man skal selv ønske og bede om et forløb hos os.

5. Fortrolighed

Alle i foreningen – såvel frivillige som deltagere – har tavshedspligt i forhold, som må betragtes som personlige og fortrolige, og som den enkelte under udførelse af sit arbejde eller deltagelse i et af foreningens tilbud måtte blive bekendt med.

6. Tilgængelighed

I Selvhjælp Sydvest er alle tilbud gratis, fordi det skal være muligt for alle at benytte dem. Vi forsøger at nå ud til de borgere, som det offentlige system ikke kan nå – eller som har behov for et supplement til det offentlige tilbud.

 


Netværk i et fortroligt frirum

I Selvhjælp Sydvest er der et netværk, som kan støtte én, hvis man f.eks. har oplevet:

  • En pludselig ulykke
  • At en nær pårørende bliver syg
  • Dødsfald i familien
  • Ensomhed/angst
  • En skilsmisse
  • Alvorlig eller kronisk sygdom
  • Tab af arbejde el. anden personlig krise

Bliv klogere på, hvad vi tilbyder og arbejder med…

X