KVALITETSGRUNDLAG

“God kvalitet skaber de bedste rammer for, at dialogen kan spire

God kvalitet i selvhjælpsgrupper og samtaler

– altafgørende for at kunne skabe et trygt frirum

Siden 1999 har vi skabt rammerne for, at borgere kan mødes i grupper og finde styrken i fællesskabet. – Men selvhjælp fungerer kun, hvis kvaliteten er i orden.

Som medlem af landsorganisationen FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) arbejder vi ud fra en række fælles fokuspunkter. På den måde sikrer vi kvaliteten i vores arbejde.

 

Grupperne

– retningslinjer for selvhjælpsgrupperne

– Gruppen består typisk af 4-8 deltagere
– Man mødes om et fælles emne fx sorg, sygdom, skilsmisse eller personlig udvikling
– Gruppen kan sammensættes efter køn, alder eller andre fælles karakteristika
– Deltagerne bestemmer selv, hvor ofte man vil mødes og hvor længe
– Der er tavshedspligt, så det man fortæller bliver i gruppen
– Deltagerne fortæller kun det, som de har lyst til
– På de første møder deltager 1-2 frivillige, som er kvalificerede til at sætte grupper i gang
– Igangsætterne trækker sig, når gruppen er i stand til at køre alene.

 

Samtalerne

– retningslinjer for individuelle samtaleforløb

De individuelle samtaler foregår på tomandshånd med en frivillig samtalepartner på et neutralt sted. Den frivilliges opgave er at lytte og spørge nærværende uden at dømme eller give konkrete løsninger. Emnerne kan være vidt forskellige, det er deltageren, der beslutter, hvad der skal tales om, og hvor meget man vil fortælle.

Der er tale om et begrænset antal samtaler, og det er de to samtalepartnere, der løbende vurderer, om samtalerne skal fortsætte. Hvis der er tale om mere end 6 samtaler, så er den daglige leder med til at vurdere evt. fortsættelse.

 

De frivillige

– engagerede & kvalificerede

De frivillige, man møder i Selvhjælp Sydvest, er engagerede mennesker, der har tid, lyst og overskud til at være en støtte for andre. De er hjælp til selvhjælp – og er nøje udvalgt og kvalificerede til opgaven. Det er ikke nødvendigt at have en særlig erhvervserfaring eller faglighed for at kunne blive frivillig i Selvhjælp Sydvest, men det kræver personlige kvaliteter og medmenneskelige evner.

Nye frivillige kommer til forsamtale med daglig leder, som vurderer, om opgaven og den frivillige passer sammen. De frivillige deltager i et introduktions- og oplæringsforløb, hvor der undervises i metode, værdier og principper for selvhjælpsgrupperne. Derudover forventes den frivillige at deltage i kurser, netværksmøder og supervision, som en løbende træning i arbejdet.

 

Deltagerne

– vi alle kan få ondt i livet

Inden man starter i et samtaleforløb eller i en selvhjælpsgruppe, bliver man inviteret til en afklarende samtale med vores daglig leder eller en frivillig. Det foregår typisk i et personligt møde, hvor man taler om, hvad man ønsker og forventer, og man får information om fx foreningen, de frivillige og selvhjælpens værdier.

Alle vores tilbud er frivillige og baseres på, at man har de fornødne ressourcer til at deltage i en gruppe eller et samtaleforløb. Derfor er det nødvendigt, at deltageren kan lytte, overskue, og rumme at være en del af en gruppe. Man skal være villig til at bidrage med egne erfaringer, oplevelser og tanker – og ønske at tage ansvar for sin egen situation.

På baggrund af samtalen vurderes det, om selvhjælp er det bedste tilbud. Alternativt støttes deltageren i at finde andre tilbud.

 

FRIVILLIGT

Deltagelse i en selvhjælpsgruppe eller et samtaleforløb er frivilligt, ligesom at igangsætteren eller samtalepartneren arbejder på frivillig basis.

FORTROLIGT

Der er tavshedspligt for både deltagere og frivillige i en selvhjælpsgruppe. På samme måde har den frivillige samtalepartner i individuelle samtaler tavshedspligt.

UAFHÆNGIGT

Selvhjælpsorganisationerne er uafhængige af offentlige, behandlingsmæssige, politiske, kommercielle og religiøse interesser.

Læs mere om foreningens historie…

X