synlig-selvhjaelp-sol

Selvhjælp Sydvest har modtaget en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til projekt Synlig Selvhjælp. Indsatsen skal synliggøre selvhjælpsarbejdet, vise mangfoldigheden i foreningen og udbrede kendskabet til det frivillige arbejde.

Synlig selvhjælp – portræt af Otto Bjørnskov
For 68-årige Jens Otto Bjørnskov, kaldet Otto, var det ikke oplagt, at han skulle blive aktiv frivillig i Selvhjælp Sydvest. Opvokset på et husmandssted mellem Agerskov og Hellevad, og med en baggrund som elektriker og senere alarmmand, var det ikke den pædagogiske sans Otto har trænet allermest. Eller måske alligevel. Han har altid taget tingene oppefra og ned, som han siger: “Hvis man tager folk i opløbet, når de er ved at hidse sig op, så går det i grunden slet ikke så dumt.” Det har han praktiseret i sit over 45 år lange professionelle liv, og det har været en ære for ham, at have glade kunder.

Da han i 2017 kom sig over en ikke-alvorlig blodprop, blev han kontaktet af en af kommunens konsulenter, der tilbød ham at starte i Selvhjælp Sydvests Herreværelset i Toftlund. Herreværelset er et mødested for mænd i deres bedste alder, der har brug for et sted at snakke og være sociale. Det kunne Otto da godt tænke sig, når hans kone var på job og han alligevel gik rundt derhjemme som efterlønner og kom sig efter blodproppen. Efter ikke særlig lang tid som deltager, tog han over efter de to udenbys facilitatorer og han har stået for det lige siden. “Det eneste det drejer sig om, det er at lave kaffe og købe lidt rundstykker, og så i øvrigt holde snakken i gang, men det kan de faktisk godt selv de ældre mænd, det går i grunden helt godt”. Det går faktisk så godt, at de mødes en gang om ugen, selvom det egentlig kun var meningen, at de skulle ses hver anden uge. Selvom det lyder nemt, skal man alligevel være tålmodig, og ikke forcere noget. “Det kommer helt lige så stille, hvor de lukker sig op om nogle ting, som man normalt ikke snakker om, så lige pludselig, kommer der lige en bemærkning, der lige skal tages til efterretning.”

Otto er blevet bidt af at være aktiv i Selvhjælp Sydvest, hvor han både har været suppleant i bestyrelsen, frivillig på den månedlige demenscafé for pårørende til demensramte i Toftlund og så har han været med til at starte en ny gruppe Herreværelset op for yngre mænd. Her føler han sig dog lidt på udebane, og er glad for at han ikke var alene med det, for hans medfacilitator, har en anden baggrund end ham, og kan se ting, som han ikke selv lægger mærke til. I begge Herreværelser handler det mest af alt om at lytte og være der “Man lærer da at kende mennesker – hvor forskellige mennesker også kan være. Det vidste man selvfølgelig godt i forvejen, men det bliver ikke mindre af det her. Det er interessant sådan at vide, hvordan man skal gebærde sig. Det er jo ikke lige meget, hvem du træffer, og hvordan du snakker med vedkommende.”

Hvis ikke Otto var blevet en del af Selvhjælp, havde han formentlig fundet på noget andet, for han kan godt lide at komme ud af huset. Tidligere var han aktiv i foreningslivet både på scenen til dilettant og revy, og som operatør i Toftlund bio, hvor han blandt andet har sørget for at byens borgere havde mulighed for at se Olsenbandenfilm. I dag er mandag ugens travleste dag, med Herreværelset om formiddagen og i Gram mandskor om aftenen, her har han været med i 40 år og den sidste halvdel har han fungeret som formand. Han er glad for sit aktive liv og det er betydningsfuldt, at han kan gøre noget for andre mennesker og snakke med dem.
Mon ikke, de også er glade for ham?

Af Ditte Madvig Evald, U-story
www.u-story.dk 

 

synlig-selvhjaelp-sol

“Det er interessant sådan at vide, hvordan man skal gebærde sig. Det er jo ikke lige meget, hvem du træffer, og hvordan du snakker med vedkommende.”

Otto Bjørnskov, frivillig

sol_45A2894_35_opt

Fotos: InFoto Højer v. Jane R. Ohlsen
www.janeohlsen.dk

 

Vil du høre mere om at være frivillig i Selvhjælp Sydvest?

X