Pressemeddelelse: Foreløbig evaluering viser succes med projektet ‘Når børn blomstrer’.

Samarbejdet mellem Selvhjælp Sydvest, RessourceDetektiven og Tønder Kommune har allerede resulteret i 3 gruppeforløb for børn og unge i mistrivsel. Foreløbig evaluering viser, at børnenes trivsel, glæde og selvværd øges.

Skærbæk/Tønder: Godt et halvt år er gået siden opstarten af det 3-årige projekt “Når børn blomstrer – om at træde ud af mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke”, som Selvhjælp Sydvest har skabt i samarbejde med blandt andre RessourceDetektiven og Tønder Kommune. 

Øget trivsel, glæde og selvværd
3 gruppeforløb med henholdsvis 3, 6 og 8 deltagere er gennemført på det første halve år af projektperioden, og tilbagemeldingerne fra børnene og deres forældre er ikke til at tage fejl af. En af de positive forældre er Mette Petersen, som er mor til Sebastian på 9 år, der har deltaget i et gruppeforløb. Mette kontaktede selv Selvhjælp Sydvest, fordi sønnen havde det skidt og var følelsesmæssigt udfordret med for eksempel uro og vredesudbrud.

“Sebastian er gået fra at få 3-4 skrivelser med hjem i ugen fra skolen grundet dårlig opførsel til 0 skrivelser siden nytår. Han har i stedet fået ros af de voksne, som oplever ham mere glad. Konflikterne med storebror er også væsentligt reducerede. Jeg spurgte Sebastian, hvordan gruppen har hjulpet ham, og han siger, at han bliver mindre hidsig og mere rolig.”, fortæller Mette Petersen, mor til Sebastian på 9 år.

Også Sebastian selv har oplevet en forandring efter at have deltaget i gruppen.

“Mange er gladere i skolen. Flere kender mig nu, så nogle gange leger vi.”, siger Sebastian, 9 år, der har deltaget i trivselsgruppen.

Flere af børnene har oplevet at gå fra at have ingen venner eller få venner, til nu at have nogen at lege med. Derved oplever børnene, at de er værd at lege med, og deres selvværd og motivation for at være i fællesskabet stiger. Til spørgsmålet om, hvad de får ud af at være i gruppen svarer børnene og de unge således:

  • “Jeg bliver bare så glad af at være her. Den glæde tager jeg med mig hjem.”
  • “Jeg bliver mere modig og tør nu flere ting, uden min far eller mor.”
  • “Jeg har fået venner.”
  • “Jeg vidste slet ikke jeg var så go´ til så meget.”
  • “Før var jeg ofte ked af det, det er jeg ikke mere.”
  • “Jeg føler mig mere sikker, det er rart.

Gruppeforløbene viser foreløbig positive resultater og den tidlige indsats kan bidrage til at vende udviklingen for børnenes og familiernes skyld, inden problemerne vokser sig store.

Trivselsgrupper på en ny måde
Trivselsgrupperne er skabt med afsæt i selvhjælpsmetoden for at give børn og unge i mistrivsel et fortroligt frirum, hvor de kan spejle sig i hinanden og dele erfaringer, oplevelser og tanker om det, der er svært. På den måde får de deltagende børn og unge oplevelsen af at være eksperter i eget liv, og de finder ud af, at de ikke alene.

“Flere og flere børn og unge mistrives og vi oplever, at angst, tristhed og modløshed fylder meget. En del af børnene beretter, at de ikke føler sig set, hørt og lyttet til, og at det kan være svært at tale om de ting, der gør ondt. Derfor giver det så god mening, at vi prøver at gå nye veje med dette nye tilbud, som kan under-støtte børn og unges mentale sundhed.”, fortæller Heidi Borum Ortega, daglig leder af Selvhjælp Sydvest.

Det nye i projektet er, at den typiske selvhjælpsgruppe og selvhjælpsarbejdet kombineres med redskaber fra den styrkebaserede og anerkendende tilgang, som den lokale konsulentvirksomhed, RessourceDetektiven, dagligt arbejder med. Herved har grupperne fokus på både empowerment i fællesskabet og individuelt.

“Ved at støtte børnene og de unge i at (gen)finde egne styrker og italesætte dem, når vi ser dem, lyser vi på alt det, der virker, frem for det, der ikke fungerer. På den måde kan et barn, der mistrives pga. fx mobning finde styrken og modet til at udvikle sig i mødet med andre, og barnet vil derved genfinde troen på sig selv.”, fortæller Hanne Aalling Risager, direktør i RessourceDetektiven.

Stor efterspørgsel skaber mangel på frivillige
Selvhjælp Sydvest oplever allerede nu stor efterspørgsel på trivselsgrupperne ’Når børn blomstrer’, som de nye grupper hedder. Foreløbigt har allerede 18 børn og unge meldt sig klar til opstart efter sommer, men foreningen har brug for flere nye frivillige for at kunne imødekomme efterspørgslen på grupper.

 

 

“Som det ser ud nu, er der deltagere nok til opstart af 3 eller 4 grupper i august måned. Mindst én gruppe for de yngste ca. 8-11-årige, en gruppe for de mellemste i alderen 11-13 år, og en unge gruppe for de unge ca. 14-17-årige. Men vi har brug for flere frivillige, som vil gøre en forskel for børn og unge i mistrivsel.”

Heidi Borum Ortega, daglig leder

Yderligere information:
Trivselsgrupperne foregår pt. i Tønder og Skærbæk, 1 gang om ugen over 10 uger i alt, men på sigt er planen, at tilbuddet spredes til flere steder i kommunen.

Som frivillig bliver man en del af foreningen Selvhjælp Sydvest og man vil gennemgå dels kursus i selvhjælpsmetoden, dels kompetenceudvikling i den anerkendende og styrkebaserede tilgang, så man klædes på til opgaven.

 

Vi får brug for flere dygtige frivillige. Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge i mistrivsel?

X