Sorggrupper for børn og unge

– fordi ingen børn og unge skal stå alene i sorgen

Sorggruppen er et trygt fællesskab, hvor du mødes med andre børn og unge, der også
har mistet et menneske, de holder af.

Hvad laver vi i sorggruppen?
I sorggruppen deler vi vores følelser, tanker og erfaringer med hinanden om alt det, der
kan være svært samtidig med, at vi hygger os sammen – og du vil opleve, at du
ikke er alene. Der er andre, der har det lige som dig.

Når vi mødes, er vi typisk 4-8 børn eller unge og der er altid to voksne, frivillige gruppeledere med. De voksne forbereder forskellige øvelser og aktiviteter, og vi vil gennem samtale, leg, tegning, højtlæsning, film, musik mm. hjælpe hinanden til bedre at kunne håndtere sorgen og de mange følelser.

Som hovedregel kan man sige, at jo yngre børnene er, jo mere leg, kreativitet og aktivitet er der. Og jo ældre, jo bedre er de til at holde koncentrationen i samtalen, og de vil ofte også have nemmere ved at sætte ord på deres tab

Det praktiske
Vi mødes halvanden time hver anden uge. Det er et gratis, frivilligt tilbud, og man skal
som barn/familie derfor selv kontakte os for at komme i en gruppe. Herefter inviteres til en forsamtale.

Vi indhenter samtykke på deltagere og børneattest på frivillige gruppeledere/ansatte.
Der føres ikke journal på barnet.

Tavshedspligt
I gruppen har vi tavshedspligt. Det betyder, at du kan sige alt det, du føler, du ikke
kan sige andre steder. De ting, vi taler om i gruppen, bliver i gruppen. 

Sorggruppen er noget for dig, hvis…

– du er i skolealderen

– du har mistet en, som står dig meget nær

– du føler dig ‘alene’ med sorgen

– du vil mødes med andre børn og unge

– du vil være en del af et trygt fællesskab
– du har lyst til at støtte andre og hygge dig

Nye grupper på vej
Vi får løbende nye henvendelser fra børn og unge, som har mistet en primær omsorgsperson. Har du lyst til at deltage, så kontakt os. Vi tilbyder grupper for:

  • Børn i alderen ca. 8-12 år
  • Unge i alderen ca. 13-17 år

 

“Det har været godt at være i gruppen. Jeg kan nu fortælle om min fars død
uden at græde, det kunne jeg ikke i starten.”

Dreng, 12 år, tidligere deltager

trygt-faellesskab-sorggrupper-for-boern-og-unge-selvhjaelp-sydvest

Til forældre
Sorggruppen er et samarbejde med forvaltning, PPR og kommunens skoler.
Ved at løfte i fællesskab kan vi skabe de bedste forudsætninger for, at børn og unge i sorg finder deres egen vej igennem det svære.

Sorggruppen er støttet af satspuljeprojektet ”Fremskudt Funktion”, som er et kommunalt og regionalt projekt med formål om støtte børn og unge i mistrivsel.

Vi ønsker at bidrage til, at ingen børn og unge
skal stå alene i sorgen.

Vil du vide mere? Ring eller skriv til os!

X