Mandag den 30. marts kl. 17.30-21.00

– i Super Brugsens Kantine, 6780 Skærbæk

Vi glæder os rigtig meget til at se dig til vores årlige generalforsamling, hvor vi i år inviterer på fællesspisning, koncert, kaffe og kage. Det vil være muligt at købe øl og vand. Er du ikke medlem, men vil gerne med til arrangementet og støtte op om vores arbejde, så kan du sagtens nå det endnu. Det koster 70 kroner om året at være medlem.

PROGRAM

17.30 – 18.30: FÆLLESSPISNING
Selvhjælp Sydvest inviterer på smørrebrød og vand. Det vil være muligt at købe sodavand og øl.

18.30 – ca. 20.15: Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af mødeleder, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Daglig leders beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet (2019)
5. Fremlæggelse af budget for 2020 (orientering)
6. Godkendelse af revisor
7. Indkomne forslag, herunder evt. ændring af vedtægter
8. Valg til bestyrelsen, herunder valg af to suppleanter
9. Fastsættelse af kontingent
10. Evt.

20.15-21.00: KOncert, kaffe og kage
Afslutningskoncert ved Ribe Gospelkor. Selvhjælp Sydvest siger tak for i dag med kaffe og kage.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand, Paul Skøtt, i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Send en mail til mail@selvhjaelpsydvest.dk eller ring på 22 44 25 00.


Vil du være medlem?

Sådan gør du:

Overfør 70 kr. til vores kontonummer 9839 885 02 23964 eller

Overfør 70 kr. via vores Mobilepay- nummer 10384

HUSK at angive dit navn, adresse og e-mailadresse.


På valg er

Medlem Lene B. Jensen – genopstiller
Medlem Agnete Poulsen – genopstiller
Suppleant Arne Klinge – genopstiller

Medlem – ledig
Suppleant – ledig

                Kunne du tænke dig at give en hånd med?

X