Selvhjælp Sydvest indkalder til ordinær generalforsamling d. 27. marts kl. 19-20.00

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE:

 1. Valg af mødeleder, referent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Daglig leders beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Godkendelse af revisor
 7. Indkomne forslag, herunder evt. ændringer af vedtægter
 8. Valg til bestyrelsen, herunder valg af 2 suppleanter. Forslag modtages gerne. 

  På valg:

  Formand Inger Hahn – genopstiller ikke
  Medlem Tove Fyhn Jensen – genopstiller
  Medlem Paul Skjøtt – genopstiller
  Suppleant Claudia Bech – genopstiller ikke
  Suppleant Arne Klinge – genopstiller

   

   

 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Evt.

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

TID & STED:

Onsdag den 27. marts kl. 19.00-20.00 i Sundhedshuset, Storegade 51, 6780 Skærbæk (Det store mødelokale i kælderen, husk indgang gennem hovedindgangen).

BLIV MEDLEM

Husk at melde dig ind før generalforsamlingen for at få stemmeret.

LÆS MERE HER

FORSLAG

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand, Inger Hahn, i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse (dvs. senest den 17. marts 2019). Skriv til mail@selvhjaelpsydvest.dk eller ring på
22 44 25 00

Vil du bidrage til udviklingen i Selvhjælp Sydvest?

X