Dokumentation af selvhjælpsgrupper

Undersøgelser konkluderer, at selvhjælp virker fordi

”(…) at selvhjælpsgruppen som metode har den effekt, at deltagerne oplever, at de kan spejle sig i hinanden, at de modtager og giver støtte og omsorg, at de bliver rigtigt forstået, og at de finder ud af, at de ikke er alene med deres problem, hvilket kan øge følelsen af at være ”normal”.

Endvidere

”(…)er der fire effekter, som rigtig mange har oplevet, at de i høj grad har opnået:

  • Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen
  • Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation
  • Jeg er blevet bedre til at fortælle andre, hvordan jeg har det
  • Jeg har fået større indsigt i den situation, jeg er i

Disse former for udbytte må siges at give deltagerne et rigtig godt udgangspunkt for at bearbejde deres situation og komme videre.” (Christensen, S., 2008: Selvhjælpsgrupper i Danmark – dokumentation af deltagernes udbytte. – og Selvhjælp Danmark, Aalborg.).

 

Selvhjælp virker – det er ligesom at komme hjem

”At komme i grupperne opleves ’ligesom at komme hjem’. Her gør mødet med ligestillede, at deltagerne oplever accept og forståelse, her kan de være sig selv og tør smide facaden, de følger med i hinandens liv, og der opstår et særligt fællesskab. (…) Etablering af nære sociale relationer rækker ud over gruppedeltagelsen – ud i hverdagslivet, hvor nye relationer etableres eller eksisterende forbedres.” (Barlach, L. & Pedersen, F.H., 2006: Ligesom at komme hjem… Selvhjælpsgrupper for seksuelt misbrugte. VFC Socialt Udsatte).

Deltagerne fortæller om, hvordan de i selvhjælpsgruppen møder folk, der har det lige som dem selv, og det giver en særlig genkendelse og forståelse, som gør, at de ikke føler sig så alene. ”Erfaringsudvekslingen medvirker til, at der opbygges en form for ’normalitet’”, og at:

”Gruppen bliver til et særligt fællesskab, et netværk, der er ’tæt på’ og et sted, hvor man kan åbne sig, hvor man kan være sig selv og slappe af fra resten af verden. Gruppen er et frit sted (…). (…) et sted, hvor man kan føle sig ’hjemme’. (Barlach & Pedersen 2006).

 

LYT TIL MIG
Når jeg be’r dig lytte til mig 
og du begynder at give råd, 
gør du ikke, hvad jeg be’r dig om.

Når jeg be’r dig lytte til mig
og du fortæller mig hvorfor
jeg ikke må føle som jeg gør,
så tramper du på mine følelser.

Når jeg be’r dig lytte til mig
og du synes, du bør gøre noget
for at løse mine problemer
går du galt af mig,
hvor mærkeligt det end kan lyde.

Måske er det derfor, bøn er godt
for nogle mennesker.
For Gud er tavs og giver ikke råd
eller prøver at ordne tingene.
Han lytter og tror på, at du selv kan klare det.

Så lyt til mig, hør hvad jeg siger.
Hvis du ønsker at tale til mig
så vent nogle minutter
til det bliver din tur.
Og jeg lover dig, jeg skal lytte til dig.

Anonymt engelsk digt, oversat af Søren Buus Hansen, Kolding 1990 (Diemer, 2003, Selvhjælpsgrupper i Danmark: 40).

Få mere at vide om, hvordan selvhjælpsgrupper foregår…

X